Archive for the Stan zareklamowania Category

PRZYKŁAD WCHODZENIA REKLAMY „PRZEZ KUCHENNE DRZWI”

Pry­watne, poznańskie wydawnictwo rozprowadzało w 1994 r. wśród na- i uczyciełi kalendarze ze zdjęciem wydawcy i uśmiechniętego ministra edukacji, Aleksandra Łuczaka. Firmy odzieżowe organizują w szkołach pokazy swoich wyrobów i konkursy z nagroda .Przykładem wchodzenia reklamy przez „kuchenne drzwi” może ; być działalność wielu biur turystycznych, które do popularyzacji swoich usług wykorzystują autorytet nauczycieli oraz trudną sytuację finansową tego środowiska. W szkołach reklamowane są zagraniczne wyciecz­ki dla dzieci, nauczyciele uczestniczą w nich za darmo, a dodatkowo fir­my wypłacają nauczycielom „pogłówne” od każdego dziecka uczestni­czącego w wycieczce.

Cześć! Miło mi gościć Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele wpisów z kategorii mediów i reklamy, mam nadzieję, że tematyka bloga Cię zainteresuje i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Jeśli masz jakieś pytania to skorzystaj z formularza kontaktowego lub skomentuj wpis, na pewno sie do Ciebie odezwę 🙂

PODWÓJNA SZKODA

Szkoda jest podwójna: z jednej strony, za usługę tę „muszą” płacić rodzice, choć bardzo często jest to dla nich duży wyda­tek; z drugiej strony, dokonuje się podział na dzieci, z bogatych i bied- i nych rodzin. Szkody psychiczne w tym wypadku nie wymagają komen- i tarzy. Reklamy mają bezpośredni wpływ na.zachowania konsumpcyjne : dzieci w zakresie grup towarowych będących w kręgu ich zaintereso­wań lub w zasięgu własnych możliwości finansowych. Mają one wpływ ] na realizację, a także kształtowanie potrzeb w tym zakresie. Jak bardzo autonomicznym segmentem rynku są dzieci, świadczy rodzaj produk­tów, na które przeznaczają oni pieniądze.

Cześć! Miło mi gościć Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele wpisów z kategorii mediów i reklamy, mam nadzieję, że tematyka bloga Cię zainteresuje i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Jeśli masz jakieś pytania to skorzystaj z formularza kontaktowego lub skomentuj wpis, na pewno sie do Ciebie odezwę 🙂

BADANIA PRZEPROWADZONE W POLSCE

Badania przeprowadzone w naszym kraju wskazują, iż są to przede wszystkim następujące towary (grupy towarów): baton czekoladowy 65,5%; guma do żucia 62,6 %; na­poje orzeźwiające, soki 59,4%; czasopisma dziecięce i młodzieżowe 51,1 %; płyty i kasety 34,3 %; jogurt, kefir 23,4%; książki (bez podręczników) 23,4%; dezodorant 9,8%; akcesoria komputerowe 6,6%; obuwie sporto­we 5,5%; spodnie dżinsowe 5,5%; pasta do zębów 5,3%; szampon 4,7%; t-shirty 3,8%; obuwie wyjściowe 2,8%; słodycze 2,8%; mydło 2,6%; za- ; bawki 1,9%.Jak widać w powyższym zestawieniu, przeważają produkty, które z jednej strony występują niezwykle często w reklamach telewizyjnych,z drugiej zaś są w zasięgu ręki ze względu na wielkość posiadanych za­sobów finansowych.

Cześć! Miło mi gościć Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele wpisów z kategorii mediów i reklamy, mam nadzieję, że tematyka bloga Cię zainteresuje i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Jeśli masz jakieś pytania to skorzystaj z formularza kontaktowego lub skomentuj wpis, na pewno sie do Ciebie odezwę 🙂

INTERESUJĄCE MOTYWACJE

Towary droższe (obuwie, ubrąnią, zabawki) będą­ce poza zasięgiem ich możliwości, lub produkty służące całej rodzinie (słodycze, kosmetyki), nie plasują się wysoko w hierarchii wyboru. Bar­dzo interesujące są motywacje, przyczyny zakupu tych dóbr. Przeważa­ją „odczucie braku” (guma do żucia), „moda” (spodnie dżinsowe, płyty i kasety). W przypadku tańszych towarów wybór ma związek z „zachę­cającą reklamą”. W przypadku zadeklarowanych większych kwot (1000 zł) dzieci demonstrują chęć zakupu towarów na własne potrzeby. Jest to bardzo symptomatyczne, świadczące o samodzielności ich preferen­cji rynkowych.Jeżeli chodzi o źródła informacji na temat danego towaru, to prze­ważają „koleżanki i koledzy” oraz „telewizja”.

Cześć! Miło mi gościć Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele wpisów z kategorii mediów i reklamy, mam nadzieję, że tematyka bloga Cię zainteresuje i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Jeśli masz jakieś pytania to skorzystaj z formularza kontaktowego lub skomentuj wpis, na pewno sie do Ciebie odezwę 🙂

OCENA ZADOWOLENIA Z PRODUKTU

Rodzice nie są przez nich wymieniani. Ocena zadowolenia z produktu i chęci jego ponownego za­kupu oscyluje w przypadku preferowanej przez dzieci grupy towarów ok. 50% . Dane te pozwalają na stwierdzenie, że dzieci w wiekuj-ll lat są bardzo podatne na oddziaływanie łatwo dostępnych i łatwo przy­swajalnych informacji, a takimi są niewątpliwie reklamy telewizyjne. Dzieci są wnikliwymi obserwatorami lynku reklam telewizyjnych. Świadczy o tym fakt, iż deklarują przesyt reklamą środków higieny ofsz pielęgnacji (będzie o nich mowa w dalszej części pracy). Jednocześnie bardzo wysoko oceniają poziomką najbardziej zadowolone z reklam żywności oraz środków higienicznych.

Cześć! Miło mi gościć Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele wpisów z kategorii mediów i reklamy, mam nadzieję, że tematyka bloga Cię zainteresuje i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Jeśli masz jakieś pytania to skorzystaj z formularza kontaktowego lub skomentuj wpis, na pewno sie do Ciebie odezwę 🙂

OMÓWIONE WYNIKI BADAŃ

Omówione wyniki badań wska­zują, iż generalnie reklama w połączeniu z działalnością marketingową ma istotny wpływ na konsumenckie zachowania dzieci. Polska nie jest w tym względzie fenomenem. Docierają już do nas trendy, które na za­chodzie Europy czy w USA zaczęły zaznaczać swoją obecność już wiele lat temu. Na początku lat osiemdziesiątych Peter Gili opisywał fenomen samodzielności konsumpcyjnej dzieci i młodzieży w Stanach. Dotyczy­ła ona komputerów, sprzętu video, artykułów sportowych, odzież itp. Żyjąc na przełomie wieków, doświadczając osobiście technologicznych i psychospołecznych zmian, jakich dostarcza nam, współczesny świat, nie dostrzegamy zazwyczaj wielu istotnych zjawisk.

Cześć! Miło mi gościć Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele wpisów z kategorii mediów i reklamy, mam nadzieję, że tematyka bloga Cię zainteresuje i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Jeśli masz jakieś pytania to skorzystaj z formularza kontaktowego lub skomentuj wpis, na pewno sie do Ciebie odezwę 🙂