Archive for the Stan zareklamowania Category

W PRZYPADKU CZYSTEJ MANIPULACJI

W przypadku czystej manipulacji zarówno w warstwie wizualnej, – jak i słownęj skierowanej do młodych odbiorców bardzo często wykorzy­stuje się ich ograniczone możliwości oceny, wynikające z wieku i do-5 świadczenia. Ponadnaturalnej wielkości roboty, samochody, lalki poru- szające się i zachowujące jak żywe istoty, śpiewające lizaki i nietonące” batony wszystko to ma na celu wykorzystanie wyobraźni dziecka gdyz nawet po dokonaniu zakupu świadomośqegani£53zwala na kry- tyczny odbior faktycznie zaspokojonej potrze%takjaklhajMfiieiScei. w przypadku osoby dorosłej. W procesie kształtowania gustówN młodych konsumentów mniejszą rolę odgrywają faktyczne ) walory reklamowanych towarów, duży wpływ ma natomiast/ otoczenie – inne dzieci jedzące, pijące, korzystające z różnej go rodzaju towarow i usług są bardzo często większym bódźcem, niż same cechy danego produktu.

Cześć! Miło mi gościć Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele wpisów z kategorii mediów i reklamy, mam nadzieję, że tematyka bloga Cię zainteresuje i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Jeśli masz jakieś pytania to skorzystaj z formularza kontaktowego lub skomentuj wpis, na pewno sie do Ciebie odezwę 🙂

WIELOSTOPNIOWY WPŁYW

Ten wielostopniowy wpływ reklamy na młodego konsumenta jest świadomie wyko­rzystywany. Ewolucja w dziedzinie podejścia przedstawicieli branży reklamo-wej i telewizyjnej do charakteru nadawanych programów oraz do dzie­ci, jako konsumentów, dokonała się na przełomie lat osiemdziesiątych. Telewizyjne programy dla dzieci przestały być radosną produkcją, do­starczającą im rozrywki na niedzielne poranki, tak jak to miało miejsce w latach sześćdziesiątyc. Na ich bazie rozwinęła się silna profesjo­nalna konkurencja nadawców i producentów o ten, bardzo pożądany, segment rynku.

Cześć! Miło mi gościć Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele wpisów z kategorii mediów i reklamy, mam nadzieję, że tematyka bloga Cię zainteresuje i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Jeśli masz jakieś pytania to skorzystaj z formularza kontaktowego lub skomentuj wpis, na pewno sie do Ciebie odezwę 🙂

PRZEKAZANIE ODBIORCY

Chodzi o przekonanie odbior­cy, że ma on do czynienia z towarem jedynym i niepowtarzalnym ze  i względu na jego cechy: w świecie batonów może to być fakt, iż „nie to-nie”, w świecie czekolad, iż „pochodzi z alpejskiego mleka” – cudowne­go świata, w którym żyją fioletowe krowy’. Wiele produktów „roz­puszcza się w ustach”, „nie masobie równych”, dzięki mm „można zyc odlotowo” – są to z reguły nieistotne cechy z punktu widzenia użytkow­nika. Podobny charakter ma wykorzystywanie w reklamie produktu autorytetów dziecięcych i młodzieżowych. W reklamach przedstawiani są znani sportowcy, piosenkarze, bohaterowie filmów, a młoda widow­nia chce jeść, pić i posiadać te same towaiy lub usługi

Cześć! Miło mi gościć Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele wpisów z kategorii mediów i reklamy, mam nadzieję, że tematyka bloga Cię zainteresuje i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Jeśli masz jakieś pytania to skorzystaj z formularza kontaktowego lub skomentuj wpis, na pewno sie do Ciebie odezwę 🙂

MŁODY ODBIORCA

Młody odbiorca nie ma w tych przypadkach możliwości obrony przed ogłupieniem. Powoduje to zmniejszenie jego i tak me w petou ukształtowanej, wrażliwości oraz chęci do krytycznej analizy treści .Reklama może sugerować lub wręcz wpajać młodemu odbiorcy określony system wartości. Jest to bardzo niebezpieczne z punktu wi­dzenia kształtowanej dopiero osobowości. Przekazy reklamowe me za­wierają jedynie oceny prezentowanych towarow lub usług, lecz są ro – nież dostarczycielem informacji na temat zachowań i postaw ludzi, ich zainteresowań oraz pełnionych przez nich rozmaitych roi społecznych. Dostarczają one odbiorcom wzorców do naśladowania.

Cześć! Miło mi gościć Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele wpisów z kategorii mediów i reklamy, mam nadzieję, że tematyka bloga Cię zainteresuje i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Jeśli masz jakieś pytania to skorzystaj z formularza kontaktowego lub skomentuj wpis, na pewno sie do Ciebie odezwę 🙂

MŁODZIEŻ I DZIECI

Młodziez i dzie­ci uzyskują z reklam informację jak się ubiera?’ oraz „co czyta każ­da „szałowa dziewczyna” i „odlotowy chłopak”. Dzieci są przez reklame  edukowane, jakimi zabawkami należy się bawić.  Młodzi odbiorcy, śledząc reklamy skierowane do dorosłych, doko- ” ńuią podobnych obserwacji. Dowiadują się, co powinna robie nowocze­sna” kobieta i „zapobiegliwa” gospodyni domowa, a także „troskliwi rodzice. Słyszą, jakich kosmetyków używa „prawdziwy męzczyzna i „elegancka” kobieta. Nie mają żadnych wątpliwości, ze „Centertel ,nailepszy i najszybszy sposób komunikowania się.W ten sposób tworzony jest wąski krąg akceptowanych zachowań,towarów lub usług.

Cześć! Miło mi gościć Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele wpisów z kategorii mediów i reklamy, mam nadzieję, że tematyka bloga Cię zainteresuje i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Jeśli masz jakieś pytania to skorzystaj z formularza kontaktowego lub skomentuj wpis, na pewno sie do Ciebie odezwę 🙂

Z PRZYMRUŻENIEM OKA

Skąd dzieci i młodzież mają wiedzieć, ze świat me składa się z samych biznesmenów obwieszonych wvmi że kosmetyki „Margaret Astor” oraz perfumy „Salvadore Dali sa bardzo drogie i ich rodziców nie stać na nie. Nie stać ich również na wystrzałowe” ciuchy, „super” zabawki i „rewelacyjny” weekend w pa- rokim Disneylandzie dla swoich kochanych dzieci Dzieci i młodzież nie maia wyrobionej zdolności obserwowania tego kolorowego i meprawdziwego świata z przymrużeniem oka. Tworzy się wokół nich sys- I tern wartości nastawiony na konsumpcję, powodujący u wielu ciągłą ; frustrację – nie chcą być gorsi od swoich „lepszych” rówieśników.

Cześć! Miło mi gościć Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele wpisów z kategorii mediów i reklamy, mam nadzieję, że tematyka bloga Cię zainteresuje i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Jeśli masz jakieś pytania to skorzystaj z formularza kontaktowego lub skomentuj wpis, na pewno sie do Ciebie odezwę 🙂

OGROMNY WPŁYW

Niejednokrotnie są- I to ogromne kwoty wydawane następnie na cukierki, zabawki i prezen- A ty dla rówieśników, a często również dla rodziców. Gangi kradnące sa- 1 mochody to nastolatki, uczniowie szkół średnich, a bary i restauracje i okupowane są przez nieletnie prostytutki zarabiające po kilkadziesiąt  milionów miesięcznie.Wszystko po to, by mieć, móc się pokazać, żyć „lepiej” od swoich ; rodziców, konsumować to wszystko, co jest w zasięgu ręki-za szklaną szybą, na okładce czasopisma lub w domach tych, którym się „powio- – dło”. W ten sposób tworzy się reklamowy system wartości z wszelkimi ‚ tego konsekwencjami. Jest on mało zróżnicowany, charakteryzujący się : swoistą hierarchią wartości. Dotyczy wąskiej sfery konsumpcji, nasta- ~ wiony jest na myślenie typu: „tak – nie” albo „białe i czarne”.

Cześć! Miło mi gościć Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele wpisów z kategorii mediów i reklamy, mam nadzieję, że tematyka bloga Cię zainteresuje i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Jeśli masz jakieś pytania to skorzystaj z formularza kontaktowego lub skomentuj wpis, na pewno sie do Ciebie odezwę 🙂

PRZEZ PRYZMAT SYSTEMU WARTOŚCI

Przez pryzmat tak ukształtowanego systemu wartości, młodociani odbiorcy patrzą i oceniają również inne otaczające ich zjawiska.Omawiając problem manipulacji nie można pominąć zagadnienia prawdziwości przekazu reklamowego. Młody odbiorca reklamy, podob­nie, jak i dorosły, powinien otrzymywać prawdziwe informacje na temat danego towaru lub usługi. Tymczasem prezentowane towary podlega­ją bardzo często obróbce wizualnej. Montaż, grafika, sztuczne oświetle­nie, farby sprawiają, że prezentowany towar nie ma nic wspólnego z rzeczywistością (np. baton biskwitowy „Uncle Ben’s” jest malutki i bar­dzo trudno dostrzec w nim kawałek rodzynka lub orzecha, podczas gdy , na ekranie wygląda zupełnie inaczej.

Cześć! Miło mi gościć Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele wpisów z kategorii mediów i reklamy, mam nadzieję, że tematyka bloga Cię zainteresuje i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Jeśli masz jakieś pytania to skorzystaj z formularza kontaktowego lub skomentuj wpis, na pewno sie do Ciebie odezwę 🙂