GŁÓWNY KIERUNEK PRACY

Dziedziną szczególnie predestynowaną do rozwijania tego rodzaju procedur badawczych Jest poetyka filmu – zarówno opisowa jak historyczna. Z tego właśnie przekonania zrodził się wyrażony w tytule pracy główny kierunek  podjętej w niej refleksji badawczej: autor jako problem poetyki filmu.Osobną kwestię badawczą stanowi problematyka ewolucji pojęć autora i autorstwa w dziejach refleksji nad filmem. Zarówno rozważania teoretyków kina, jak i wypowiedzi samych twórców, prezentujące nieraz bardzo wysoki stopień teoretycznego wtajemniczenia (Pudowkin, Eisenstein, Pasolini i in.), dostarczają badaczowi myśli filmowej niezmiernie obfitego ma­teriału. Zagadnieniu temu zamierzam poświęcić odrębne opracowanie. Do chwili obecnej ob­jęło ano historię refleksji nad autorem w epoce kina niemego (art. Od realizatora do arty­sty. Początki refleksji nad autorem w filmie niemym), dzieje francuskich koncepcji autor­skich z lat 1907-1957: od Melićsa do Bazina (Paradoksy rozwoju francuskiej myśli autor­skiej) oraz powojenne angielskie i amerykańskie dokonania badawcze na tym polu (Współcze­sne kierunki anglosaskiej refleksji nad autorem filmowym). Trzy wymienione studia złożone zostały do druku w Ossolineum i w Wydawnictwie Uniwersytetu śląskiego.

Cześć! Miło mi gościć Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele wpisów z kategorii mediów i reklamy, mam nadzieję, że tematyka bloga Cię zainteresuje i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Jeśli masz jakieś pytania to skorzystaj z formularza kontaktowego lub skomentuj wpis, na pewno sie do Ciebie odezwę 🙂
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.