PRÓBY REGULACJI O CHARAKTERZE ETYCZNYM W POLSCE

Polski rynek reklamowy ulega, wraz z całą gospodarką, procesowi stopniowej transformacji, także w sferze organizacyjno-prawnej. Doty­czy to również samokontroli środowiska reklamowego zgodnie z przy­jętymi przez to środowisko normami etycznymi. Przykładem może być w tym zakresie Polski Kodeks Etyki Reklamowej przyjęty przez Polską Korporację Reklamy (art. 1 Kodeksu).Ze względu na ponadnormatywny charakter tego dokumentu, w art. 2 przyjęto, że jego postanowienia obowiązują wyłącznie te instytu­cje, przedsiębiorstwa i osoby, które dobrowolnie zgłosiły chęć podpo­rządkowania się zawartym w nim samoograniczeniom. Dla pozostałych  zawarte w Kodeksie wytyczne, mogą jedynie stanowić wskazówkę co do norm etycznego postępowania.

Cześć! Miło mi gościć Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele wpisów z kategorii mediów i reklamy, mam nadzieję, że tematyka bloga Cię zainteresuje i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Jeśli masz jakieś pytania to skorzystaj z formularza kontaktowego lub skomentuj wpis, na pewno sie do Ciebie odezwę 🙂
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.