REKLAMA PRODUKTÓW NIEDOPUSZCZALNYCH

Jeżeli reklama ukazuje się w środku przekazu zawierającym serwis informacyjny lub materiały re­dakcyjne, winna być od nich wyraźnie oddzielona w sposób nie budzą­cy jakichkolwiek wątpliwości (art. 12).Cały rozdział trzeci Kodeksu poświęcony jest „reklamie niedozwo- lonej”. Do takiej reklamy jego twórcy zaliczają reklamę produktów nie dopuszczonych do legalnego obrotu, np. narkotyków (art. 13). Zgod­nie z art. 14 reklama nie powinna:bez uzasadnionych potrzeb bazować na wykorzystywaniu czyje- gokolwiek lęku,odwoływać           się w negatywny sposób do przesądów, uprzedzeń i zabobonów,  zawierać    treści, które mogłyby prowadzić do aktów przemocy lub propagować je,  wyrażać   aprobaty dla dyskryminacji ze względu na przynależ­ność rasową, religijną, płeć, przekonania polityczne, kalectwo bądź ja­kąkolwiek chorobę.

Cześć! Miło mi gościć Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele wpisów z kategorii mediów i reklamy, mam nadzieję, że tematyka bloga Cię zainteresuje i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Jeśli masz jakieś pytania to skorzystaj z formularza kontaktowego lub skomentuj wpis, na pewno sie do Ciebie odezwę 🙂
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.